Figuur Belasting van het oppervlaktewater door huishoudens. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.