Figuur Emissies naar water door huishoudens. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.