Figuur Figuur bij indicator Emissies naar water: begrippen en definities. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.