Figuur Figuur bij indicator Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.