Figuur Stikstof in influent en effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.