Figuur Figuur bij indicator Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2005. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.