Figuur Zuivering stedelijk afvalwater. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.