Figuur Rendement verwijdering stikstof en fosfor door rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.