Figuur Afzet zuiveringsslib naar bestemming. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.