Figuur Afzet zuiveringsslib naar bestemming . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.