Figuur Afzet zuiveringsslib naar bestemming 1981-2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.