Figuur Afzet zuiveringsslib 2008. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.