Figuur Kantoor,- winkel- en dienstenafval. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.