Figuur Figuur bij indicator Emissie van dioxinen naar lucht door afvalverbrandingsinstallaties, 1989-2002. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.