Figuur Dioxine-emissies door afvalverbrandingsinstallaties. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.