Figuur Milieudruk per milieuthema en economische groei. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.