Figuur Milieudruk lucht in relatie tot economische groei. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.