Figuur Emissie broeikasgassen per sector. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.