Figuur Emissie broeikasgassen per streefwaardesector (met temperatuurcorrectie). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.