Figuur Herkomst verzurende deposities op Nederland. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.