Figuur Herkomst verzurende deposities op Nederland 2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.