Figuur Herkomst verzurende deposities op Nederland 2013. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.