Figuur Emissie fijn stof, VOS (NEC) en koolmonoxide . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.