Figuur Emissie fijn stof. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.