Figuur Emissie CO, fijnstof en VOS. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.