Figuur Figuur bij indicator Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies 1990-2005. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.