Figuur NEC-Emissies van NOx, SO2, NH3, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) en PM2,5 in relatie tot NEC-reductiedoelstellingen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.