Figuur Figuur bij indicator Vermestende depositie, 1981-2001. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.