Figuur Figuur bij indicator Stikstofdepositie, 1981 - 2002. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.