Figuur Figuur bij indicator Stikstofdepositie, landelijk beeld 2001. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.