Figuur Figuur bij indicator Milieudruk thema Vermesting: inleiding en beleid. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.