Figuur Belasting oppervlaktewater door vermestende stoffen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.