Figuur Figuur bij indicator Vermestende stoffen: aanvoer naar de Noordzee, 1980-2001. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.