Figuur Aanvoer N naar zoet oppervlaktewater. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.