Figuur Ophoping P in zoet oppervlaktewater en waterbodem. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.