Figuur Figuur bij indicator Stroomdiagram energie voor Nederland, 2002. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.