Figuur Energiebalans voor Nederland winning invoer verbruik uitvoer en bunkers energiedragers. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.