Figuur Afvalproductie en wijze van verwerking. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.