Figuur Gevaarlijk afval per deelstroom. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.