Figuur Figuur bij indicator Baggerspecie: aanbod in Nederland in 2002-2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.