Figuur Bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's 2007. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.