Figuur Figuur bij indicator Concentratie broeikasgassen, 1980-2002 . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.