Figuur Concentratie potentieel chloor en broom. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.