Figuur Concentraties van een aantal chloorhoudende stoffen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.