Figuur Figuur bij indicator Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1980-2004. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.