Figuur Concentraties van een aantal chloor- en broomhoudende stoffen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.