Figuur herfsttemperatuur op 5 KNMI -hoofdstations  Nederland. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.