Figuur Figuur bij indicator Zeespiegelstand aan de Nederlandse kust, 1900-2004. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.