Figuur zeespiegel voor kust Nederland. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.