Figuur Figuur bij indicator NO2-concentraties in Nederland, 1990-2001. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.